wz

Al Farumská runa


"...za nímž je krytý prostor hájený celkem čytřmi skřety a rozdělený dvěma mřížemi."

Přeskočte zpět na pevninu a jděte po kraji tak, abyste viděli na výčnělek u jednoho z drobných cihlových příbytků. (Výčnělek je naproti tomu nepřístupnému prostoru, který je ohraničen dvěma mřížemi.) Až se dostanete do velké místnosti s golemem napravo, zabijte ho a probourejte její levý spodní roh. Dále je nutné vystřelit na symbol runy z luku, čímž si otevřete nové prostory. V místnosti s dlaždicemi přeskákejte po těch s nákresem runy a seberte ji. Stiskněte páku a vyjděte ven na světlo.

"V levé části kryté a příkopem oddělené části jsou louče,..."

TOPlist Jedna z run je v Epyhrských hrobkách Jedna z run je v pevnosti Tel Halaf Jedna z run je v Al Farumském chrámu Jedna z run je v pevnosti Nemrut Jedna z run je v Nejebské oáze Jedna z run je v Kelbegenských dolech